Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

(ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)