Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvedi, kurš spēs nodrošināt  dokumentu apriti organizācijā: sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosuta dokumentus, veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavo dokumentu atvasinājumus, pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku, pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros.